Wat is je budget?

Aan de hand van je budget kunnen we je  informeren welke de mogelijkheden zijn en voor jou de meest geschikte woning zoeken.
Hou rekening met  BTW, registratiekosten, een advocaat/gestor, notaris, …  Al deze zaken berekenen we mee in de aankoop (en begeleiden we je), zodat je zonder zorgen kan aankopen en geen kat in een zak koopt.

Begeleiding van A tot Z
Zodra we samen hebben besproken waarnaar je op zoek bent, bieden wij je meerdere mogelijkheden, die volgens jouw wensen en budget zijn. Mocht je interesse hebben in een bepaald pand of panden, bieden we een VIP-arrangement aan in Spanje om deze en eventueel nog andere  panden te bekijken ter plaatse.
Je boekt jouw vliegticket heen en terug, wij zorgen dan voor verblijf, vervoer en begeleiding tijdens deze 3 daagse. De verblijfskosten worden volledig voor onze rekening genomen bij eventuele aankoop van een woning.
Eens we samen een geschikte woning gevonden hebben, moeten we het zo snel mogelijk reserveren met de definitieve prijsbepaling.  Hiervoor wordt een reserveringsovereenkomst opgemaakt. De reservatiesom bedraagt meestal tussen 3000 en 6000 Euro, afhankelijk van de verkoper en het aankoopbedrag van de woning. Dit bedrag schrijft je over naar de projectontwikkelaar in geval van nieuwbouw, naar de makelaar of naar de derden rekening van de gestor in geval van een bestaande woning. Pas wanneer het bedrag op de rekening staat kan het pand als gereserveerd beschouwd worden.
De reservatieduur bedraagt meestal 1 maand (is verlengbaar indien het onderzoeksproces of het regelen van papierwerk meer tijd vraagt). Dit geeft de gestor de tijd om alle onderzoekswerk te verrichten naar de legaliteit van het pand.
Wij begeleiden je in het volledige proces, zodat je niets over het hoofd kan zien,  alles correct geregeld wordt en je zonder zorgen de notariële akte kan tekenen.
Bij de notariële akte ontvangt je de sleutels en mag je eindelijk de trotse eigenaar zijn van de nieuwe woning.

Koopcontract
Zodra alle zaken zijn nagekeken, onderzocht en eventueel zijn rechtgezet, stelt de gestor het koopcontract op.
In deze fase wordt er gemiddeld 30 à 40% overgeschreven aan de ontwikkelaar in geval van nieuwbouw en 10% bij een bestaande woning. De ontwikkelaar moet bij wet een bankgarantie afleveren voor elke schijf die hij ontvangt. Dit is dus vergelijkbaar met de Wet Breyne in België. In geval je eerst grond aankoopt en dan een woning laat bouwen is het proces ook te vergelijken met het Belgisch proces: je koopt eerst de grond. Dit gebeurt via een notariële akte en betaalt daarna de aannemer telkens er een fase is afgebouwd. Je betaalt dus nooit meer dan wat er al gebouwd is.
Het koopcontract (vergelijkbaar met de compromis in België) bevat alle gegevens van de koper en verkoper, de beschrijving van het te verkopen onroerend goed, de betalingswijze, inclusief een exacte datum of ultieme datum waartegen de notariële akte dient betekend te worden.
In het geval je als koper na het ondertekenen van het koopcontract de koop niet wenst door te laten gaan, dan verlies je het reeds betaalde bedrag. Het koopcontract is dus zeer bindend voor beide partijen.
De notariële akte (escritura) vindt meestal plaats binnen de 3 maanden na het koopcontract. Alles is afhankelijk van het soort pand dat je koopt en het al dan niet nodig hebben van een hypotheek.